แจกสิทธิบัตรยารักษาโควิด-19

ข่าวการแจกสิทธิบัตรยารักษาโควิด-19 ของ ไฟเซอร์ ให้ประเทศกลุ่มที่มีราย

แจกสิทธิบัตรยารักษาโควิด-19

ได้น้อยและปานกลาง ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนถึงเรื่องเงิน กับการระบาด

ของ #โควิด19 ท่ามกลางความพยายามรักษาสมดุลระหว่างการสร้างกำไร

และความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงหนทางการรักษาโรค

โดยกลุ่มที่เคลื่อนไหวเพื่อการเข้าถึงวันประเมินเอาไว้ว่าแต่ละนาทีตอนนี้

บริษัทใหญ่ ๆ ที่ผลิตวัคซีน mRNA ได้กำไรรวมกันนาทีละมากกว่า 2 ล้านบาท

ขีนี้ทั้งปี รวมกำไรก็ป่าไปมากกว่า 1 ล้านล้านบาทแล้ว