ข่าวดีล่าสุดของวัคซีนโควิด-19

ข่าวดีล่าสุดของวัคซีนโควิด-19

ข่าวดีล่าสุดของวัคซีนโควิด-19

โควิด19 เบื้องต้นต้องถือว่า วันนี้มีข่าวที่น่ายินดี เป็นอย่างยิ่ง ที่การทดลองวิจัยวัคซีน น่าพอใจมาก

โควิด19 ของไทยเราได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก เราลองมากันดูว่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการพัฒนาวัคซีนได้ออกมาให้ข้อมูลว่าอย่างไรกันบ้าง

ข่าวดีล่าสุดของวัคซีนโควิด-19 -2
  1. จุฬาฯประสบความสำเร็จจากการทดลองวัคซีนแบบ mRNA ในหนูทดลอง
  2. 23 พค 63 ได้ทดลองฉีดวัคซีนให้ลิง 5 ตัว ที่ศูนย์สัตว์ทดลองสระบุรี (ขั้น 2.2)
  3. 7 มิย 63 ได้ทำการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน
  4. 12 มิย 63 ได้รับทราบรายงานผลการตรวจเลือดจากลิงว่า ลิง 4 ใน 5 ตัว มีระดับภูมิคุ้มกันสูงพอที่จะยับยั้งเชื้อไวรัสในหลอดทดลองได้
  5. ปลายเดือน มิย 63 จะทำการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับลิง
  6. ต้นเดือนกค 63 จะทำการเจาะเลือดลิงเพื่อตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน ถ้าได้ระดับภูมิคุ้มกันมากกว่า 1:100 ในลิงทั้ง 5 ตัว ก็จะทำให้เราสามารถเริ่มการทดลองในมนุษย์ได้ต่อไปคาดว่าใช้เวลาอีก 12-18 เดือน จึงจะสามารถผลิตวัคซีนออกมาฉีดในมนุษย์ได้

ส่วนอีกความคืบหน้าคือการวิจัยวัคซีนของสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท Moderna ซึ่งใช้เทคนิค mRNA เช่นเดียวกันกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็มีความคืบหน้าไปถึงระยะที่ 3 หรือเฟส 3 ในมนุษย์ มีรายละเอียดดังนี้

จะเริ่มทดลองเพื่อหาความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์จริงในต้นเดือนกรกฎาคม 2563 (ขั้น 3.3) โดยใช้อาสาสมัคร 30,000 คน จะมีการฉีดทั้งวัคซีนจริง คู่ขนานไปกับการฉีดวัคซีนหลอก (Placebo Control) ด้วยวิธีการสุ่ม 1:1 โดยฉีดขนาด 100 ไมโครกรัม เป็นการทดลองร่วมกับสถาบันโรคภูมิแพ้และติดเชื้อแห่งชาติ ถ้าประสบความสำเร็จจริง คาดว่าจะมีวัคซีนในระดับ 500-1000 ล้านโด๊สที่จะมีมอบได้ในปี พ.ศ.2564

คงต้องมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่า การทดลองวัคซีนนั้นมีด้วยกัน 3 ขั้นตอน ได้แก่

  1. ทดลองในหลอดทดลอง
  2. ทดลองในสัตว์ทดลอง 2.1) ทดลองในสัตว์ขนาดเล็ก 2.2) ทดลองในสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น ลิง
  3. ทดลองในมนุษย์ 3.1) ทดสอบความปลอดภัยเป็นหลัก 3.2) ทดสอบความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 3.3) ทดสอบประสิทธิผล คือ ความสามารถในการป้องกันโรคได้จริง พอจะสรุปได้ว่า ของไทยเรานั้นกำลังจะเสร็จสิ้นการวิจัยขั้น 2.2 และเข้าสู่การทดลองในมนุษย์ขั้น 3.1 ในเดือนหน้า

ส่วนของสหรัฐอเมริกากำลังจะเข้าสู่การทดลองในมนุษย์ขั้น 3.3 ในเดือนหน้า

ถ้าโชคดี (วัคซีนประสบความสำเร็จ) โลกเราจะมีวัคซีนใช้จริงในปี 2564 แต่ไม่เพียงพอสำหรับทุกประเทศทุกคน การที่ไทยพยายามพัฒนาวัคซีนของเราเอง จะทำให้เรามีโอกาสได้ฉีดวัคซีนกันทุกคนสำหรับคนไทยในปี 2565