ซิโนฟาร์ม ได้อนุมัติก่อน ซิโนแวค

“จีนเลือกฉีด ซีโนฟาร์ม ให้คนจีน” แต่ขาย “ซิโนแวคให้ไทย” แต่ไม่ได้ๆ เราจะสรุปสั้นๆไม่ได้

ซิโนฟาร์ม

1: ทำไมจีนฉีด #ซิโนฟาร์ม ให้คนจีนแต่ไม่ใช้ #ซิโนแวค

พี่จีนมีการฉีดวัคซีนมากที่สุดในโลก ประมาณ 360 ล้านโดส หรือราวๆ 13% ของจำนวนประชากรจีน โดยมีสัดส่วนการฉีดดังนี้:
💉 ซิโนแวค 27 % (ซึ่งเข้าใจว่าเป็นจำนวนที่ฉีดในช่วงแรก)
💉 ซิโนฟาร์ม 73 % (พี่มาทีหลัง)

ทำไมคนจีนได้รับการฉีดพี่ซิโนฟาร์มมากกว่า ก็น่าจะเป็นเพราะ

🏭 พี่ซิโนฟาร์ม ผลิตโดยรัฐวิสาหกิจ เน้นใช้ในประเทศ
🏭 น้องซิโนแวค ผลิตโดยบริษัทเอกชน เน้นการส่งออก

2: ซีโนฟาร์ม คุณภาพดีกว่า ซิโนแวค จริงหรือไม่?

ตามข้อมูลที่เจอ ผมขอตอบว่า “มั้ง” เข้าใจว่าน้องซิโนแวค ผลิตเพื่อเน้นส่งออก แต่ WHO อนุมัติพี่ซิโนฟาร์มก่อนน้องซิโนแวค ทั้งที่มาทีหลัง มันทำให้ใครหลายคนคิดว่า

“ซิโนฟาร์ม คุณภาพดีกว่า เอาไว้ใช้เอง ซิโนแวคซึ่งเอาไว้ส่งออกให้ประเทศฉลาดน้อย” ซีโนแวคยังอยู่ระหว่างการพิจณาของ WHO นะครับ เขาอาจจะอนุมิติก็ได้นะ รอๆๆ ติดตาม process ของ WHO

3: ทำไมไทยเลือกนำเข้า ซีโนแวค และเราจะมีตัวเลือกวัคซีนหรือไม่?