ด่วน !! Moderna เลื่อนส่งวัคซีนออกไปเป็น พฤศจิกายน 2564 ผู้ที่รออยู่ต้องตัดสินใจว่าจะรอต่อไป หรือฉีดวัคซีนตัวอื่นไปก่อนดี

Moderna

บริษัทซิลลิค ฟาร์มา ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายวัคซีน Moderna ในประเทศไทย และได้เคยให้ข้อมูลร่วมกับองค์การเภสัชกรรมว่า

ขณะนี้ทางบริษัทได้แถลงเปลี่ยนแปลงว่า จะสามารถส่งวัคซีนล็อตแรกได้ในเดือนพฤศจิกายน และจะทยอยส่งให้เสร็จสิ้นจำนวน 1.9 ล้านโดสภายในไตรมาส 4 หรือสิ้นเดือนธันวาคมปีนี้

ส่วนที่เหลืออีก 3.1 ล้านโดส ยังคงเป็นกำหนดการเดิม ที่จะส่งให้ในไตรมาสแรกคือ มกราคมถึงมีนาคม 2565

จากกรณีดังกล่าว ทำให้ผู้ที่กำลังตัดสินใจ จะรอฉีดวัคซีน Moderna ต้องเกิดปัญหาในการทบทวนครั้งใหม่

แบ่งได้เป็นสองกลุ่มได้แก่

  • 1) กลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย และรอฉีดเป็นเข็มแรก อาจจะต้องตัดสินใจฉีดวัคซีนตัวอื่นที่มีในขณะนี้ไปก่อน คือ AstraZeneca หรือ Pfizer
  • 2) กลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac 2 โดส เป็นเวลามากกว่าสามเดือนแล้ว ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องฉีดกระตุ้นเข็มสาม เพราะภูมิคุ้มกันอาจจะไม่พอป้องกันไวรัสเดลต้า

หลายคนวางแผนจะฉีดกระตุ้นด้วย Moderna ที่เสียเงินจองไว้แล้ว

อาจจะต้องมาพิจารณาฉีดวัคซีนกระตุ้นตัวอื่นไปก่อนเลย

ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อมูลว่า การฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มสาม ไม่ว่าจะเป็นของ AstraZeneca หรือของ Pfizer ก็พบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีมาก การรอวัคซีน Moderna ต่อไป อาจจะมีข้อด้อยคือ เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นก่อนได้รับวัคซีน Moderna

ส่วนกรณีที่เสียเงินจองไว้แล้วกับทางโรงพยาบาลเอกชน ก็สามารถที่จะโอนหรือยกวัคซีนให้กับผู้อื่นต่อไปได้ เปรียบเทียบวัคซีน Moderna กับ Pfizer ในเรื่องประสิทธิผลการป้องกันโรค ต้องถือว่าใกล้เคียงกันมาก

ส่วนในเรื่องผลข้างเคียงที่พบน้อยมากแต่รุนแรง จะมีความแตกต่างกันคือ

  • 1) แพ้รุนแรงแบบช็อก (Anaphylaxis )

Moderna พบ 2.5 ราย / 1 ล้านโดส
Pfizer พบ 4.7 ราย / 1 ล้านโดส

  • 2) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (Myocatditis)

Moderna พบ 19.8 ราย / 1 ล้านโดส
Pfizer พบ 8 ราย / 1 ล้านโดส