วัคซีนโควิดถึงญี่ปุ่นแล้ว

วัคซีนโควิดถึงญี่ปุ่นแล้ว วันนี้ 13 ก.พ. ตอนเช้า วัคซีนโควิดที่พัฒนาโดย Pfizer

ข่าวร้อนในญี่ปุ่น 🇯🇵 วันนี้ 13 ก.พ. ตอนเช้า วัคซีนโควิดที่พัฒนาโดย Pfizer จากอเมริกา เดินทางมาถึงญี่ปุ่นแล้ว ที่สนามบินนาริตะ

วัคซีนโควิดถึงญี่ปุ่นแล้ว
ขอบคุณภาพและที่มาจาก https://www3.nhk.or.jp/


💉 หากวัคซีนได้รับการยืนยันว่ามีประสิทธิภาพ จะมีการอนุมัติอย่างเป็นทางการให้เป็นวัคซีนโควิดตัวแรกในญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่ 14 ก.พ. นี้และจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทันทีในอาทิตย์หน้า และให้ผู้สูงอายุในช่วงเดือนเมษายน และฉีดให้กับผู้ที่มีโรคประจำตัว และคนที่ทำงานในสถานดูแลคนชราต่อไป

💉 โดยในสัญญาของรัฐบาลกับบริษัท Pfizer จะสามารถฉีดให้ 72 ล้านคน โดยวัคซีนจะถูกเก็บไว้ที่อุณหภูมิประมาณ -75’c แล้วส่งไปยังสถาบันทางการแพทย์


💉 นอกจากนี้ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปบางส่วน ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนจะได้รับการตรวจสอบสถานะสุขภาพ หลังการฉีดวัคซีนและจะมีการเปิดเผยข้อมูล หากสงสัยว่าเกิดอาการข้างเคียง ขอให้รายงานต่อสถาบันทางการแพทย์เพื่อประเมินความปลอดภัยต่อไป โดยรัฐจะจ่ายค่ารักษาให้จากอาการข้างเคียงตามกฎหมาย