วัคซีน Sinovac

วัคซีน Sinovac

Sinovac

วัคซีน Sinovac ของจีน มีประสิทธิภาพป้องกันโรคสูงถึง 83.5% เป็นรายงานผลวิจัยเฟสสาม ในประเทศตุรกี

หลังจากที่ประเทศไทย ได้รับวัคซีน Sinovac จำนวน 200,000 เข็ม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และเรื่องทยอยฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ขณะนี้ร่วม 10,000 รายแล้วนั้นได้มีรายงานผลการวิจัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับเฟสสามจำนวน อาสาสมัคร 10,216 คนพบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคสูงถึง 83.5% และสามารถป้องกันการนอนโรงพยาบาลและป้องกันการเจ็บป่วยระดับรุนแรงได้ 100%

ตลอดจนไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงส่วนก่อนหน้านี้ ที่มีรายงานเบื้องต้น(Interim report) ของอาสาสมัคร 1322 คน ว่ามีประสิทธิภาพป้องกันโรคได้ 91.25% นั้น ถือเป็นส่วนย่อยของงานวิจัยครั้งนี้ ที่มีอาสาสมัคร 10,216 คนโดยในผู้ติดเชื้อที่มีอาการจำนวน 41 ราย ที่ผล PCR เป็นบวกและมีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการในสามอาการ คือ ไข้ ไอ ปวดหัว จำนวน 41 รายนั้นพบว่าเป็นกลุ่มที่ฉีดวัคซีนเพียง 9 ราย และเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมากถึง 32 รายการวิจัยนี้

ทำในคนอายุ 18-59 ปี และฉีด 2 เข็มห่างกัน 2 สัปดาห์ทางการตุรกีได้จดทะเบียนให้ฉีดในสถานการณ์ฉุกเฉิน(EUA) ได้ ตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้และได้รับวัคซีนแล้ว 15,000,000 เข็ม ตามแผนที่จะได้รับ 100,000,000 เข็มในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564ตุรกีได้ฉีดวัคซีนของ Sinovac ไปแล้ว 9.32 ล้านเข็มโดยมี 2.2 ล้านคนที่ฉีดครบสองเข็มแล้วส่วนผลการวิจัยที่บราซิล

ประกาศเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนอาสาสมัครใกล้เคียงกันคือ 12,000 คนแต่เป็นการฉีดวัคซีนให้ในกลุ่มเสี่ยงสูง คือเป็นบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลทั้งหมด ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสสูง เพราะพบกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกวัน