ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 10,490 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 10,490 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 10,273 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 217 ราย
ผู้ป่วยสะสม 262,687 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 8,479 ราย
หายป่วยสะสม 206,894 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 88,463 ราย

เสียชีวิต 21 ราย