เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19

เกาหลีใต้เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทั่วประเทศ

เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19

เกาหลีใต้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนทั่วประเทศ โดยคาดว่า จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในเกาหลีใต้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มากกว่า 5,000 คน ถือเป็นชาวเกาหลีใต้กลุ่มแรกที่เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ตามโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนทั่วประเทศของรัฐบาลที่เริ่มขึ้นในวันนี้เป็นวันแรก

เกาหลีใต้ใช้วัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาและมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ซึ่งผลิตขึ้นในประเทศ โดยเจ้าหน้าที่เตรียมจัดส่งและแจกจ่ายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลและศูนย์ดูแล 1,900 แห่งทั่วประเทศ ภายใน 4 วันนี้ ซึ่งวัคซีนชุดแรกนี้เพียงพอสำหรับประชาชน 785,000 คน รัฐบาลตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับชาวเกาหลีใต้ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ ภายในเดือนกันยายนนี้ และคาดว่า จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

ด้านสถาบันความคิดเห็นสังคมเกาหลีเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของชาวเกาหลีใต้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,020 คน พบว่า มีผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในตอนนี้เพียงร้อยละ 45.8 เท่านั้น ขณะที่อีกร้อยละ 45.7 ระบุว่า จะรอดูผลการฉีดวัคซีนก่อนตัดสินใจ