เราชนะ

เราชนะ เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว โครงการ “เราชนะ” สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาท

เราชนะ

เราชนะ ลงทะเบียนเราชนะ.com พร้อมขั้นตอนอย่างละเอียด รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เราชนะเปิดวิธีลงทะเบียน www.เราชนะ.com พร้อมขั้นตอนทำตามง่ายๆ และเงื่อนไขสำคัญ อย่างละเอียด

มาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ผ่านโครงการเราชนะ เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. เพื่อรับเงินเยียวยา เดือนละ 3,500 บาท ตั้งแต่ เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท โดยรัฐบาลไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน แต่มีกำหนดปิดรับการลงทะเบียนในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะใหม่ หรือไม่มีชื่อในระบบ ที่เรียกกันว่า กลุ่มที่ 3 ก่อนจะลงทะเบียนต้องตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน ดังนี้

 1. เป็นบุคคลที่มี สัญชาติไทย อายุ 18 ปี ณ วันที่ ครม. เห็นชอบโครงการ
 2. ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33
 3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทน จากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
 4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535
 5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามปีภาษี 2563
 7. มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลงทะเบียน เราชนะ

สำหรับขั้นตอนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิรับเงินเยียวยามาตรการเราชนะ เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท นั้น สามารถทำตามขั้นตอนอย่างละเอียดได้ ดังนี้

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ wwwเราชนะcom หรือ คลิกที่นี่
 2. กดคำว่า “ลงทะเบียนใหม่” (ปุ่มสีแดง) จากนั้นกรอกข้อมูล
  • ชื่อ-นามสกุล
  • หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
  • รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน
  • วันเดือนปีเกิด
  • เบอร์โทรศัพท์
 3. ใส่รหัส OTP ซึ่งจะส่งจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ในระบบ
 4. ระบบจะขึ้นข้อความว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป” ถือว่าลงทะเบียนเรียบร้อย

จากนั้น ระบบจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะcom ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

กุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมเรื่องของระบบที่ใช้สำหรับเปิดลงทะเบียน มีการปรับปรุงระบบตรวจแก้คำผิดในเบื้องต้น แต่อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจทานการกรอกข้อมูลให้ดีอีกครั้ง โดยเฉพาะชื่อที่มีสระร่วมด้วยเช่น น้ำ หรือ ชื่อที่ต้องใส่สระแอ เป็นต้น

ส่วนข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการลงทะเบียนเราชนะ คือ

 1. ชื่อ นามสกุล ควรระบุให้ถูกต้อง ตรงตามบัตรประชาชน
 2. เลขบัตรประชาชน ควรเช็คให้ถูกต้อง ตรงตามบัตรประชาชน หากพิมผิดอาจทำให้เกิดข้อมูลคาดเคลื่อดและส่งผลต่อสิทธิได้
 3. รหัสหลังบัตรประชาชน มีทั้งหมด 12 หลัก โดยมี 2 หลักแรกให้กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ส่วน 10 หลักสุดท้าย กรอกข้อมูลเป็นตัวเลข
 4. วันเดือนปีเกิด
 5. เบอร์โทรศัพท์ จำกัดการลงทะเบียน 1 เบอร์ ต่อ1 คนเท่านั้น และใช้ในการยืนยัน OTP ที่จะส่งเข้ามาทางกล่องข้อความ ยิ่งไปกว่านั้น ต้องไม่ลืมว่า เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
สำหรับข้อมูลสำคัญที่ทาง www.เราชนะ.com ระบุเอาไว้ มีดังนี้

กรณี ลงทะเบียนแล้วปรากฎข้อความว่าไม่ถูกต้อง ต้องรอผลแจ้งผ่านช่องทาง SMS หรือสอบถามข้อมูลเบอร์ 02-111-1144
สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่จำกัดเงื่อนไข จังหวัดทะเบียนบ้าน
เงินสิทธิเราชนะไม่สามารถโอนหรือเติมเงินได้ สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้า และ บริการที่ร้านค้าร่วมโครงการเราชนะเท่านั้น
เงินสิทธิเราชนะนั้น สามารถใช้จ่ายได้ สูงสุดตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ ไม่มีการจำกัดยอดการใช้ในแต่ละวัน
ยอดเงินสิทธิที่ได้รับสามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้จนถึง 31 พฤษภาคม 2564
หากพบปัญหาลงทะเบียนเราชนะ.com สอบถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-227-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

ส่วนข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการลงทะเบียนเราชนะ