ปมบ่อนแพร่โควิด

แค่ย้ายไม่พอ! ปมบ่อนแพร่โควิด ผบ.ตร.สั่งสอบ 13 นายตำรวจใหญ่ ภาค 2-จันทบุรี-ตราด

ปมบ่อนแพร่โควิด

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง หลังได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากจเรตำรวจแห่งชาติและสำนักงานจเรตำรวจเกี่ยวกับการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด จนเป็นเหตุให้มีการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน หรือมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง เรียกรับผลประโยชน์จากบ่อนการพนันดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้

 1. พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
 2. พล.ต.ต.สุวิชาญ ญาณกิตติกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
 3. พล.ต.ต.เสถียร บุญค้ำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด
 4. พ.ต.อ.ยอดชาย จำปาทอง ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี
 5. พ.ต.ท.กฤตธัช มิลินทปาน รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 6. พ.ต.ท.สายัณห์ วันแรก รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 7. พ.ต.ท.วิรัตน์ เทศทอง รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 8. พ.ต.ท.เสกสรรค์ ศรีเพริศ รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเขาสมิง จังหวัดตราด
 9. พ.ต.อ.วสุวัช เกณิกานนท์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเขาสมิง จังหวัดตราด
 10. พ.ต.ท.ยุทธนา ประสพสุขมั่งดี สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 11. พ.ต.ต.กิตติศักดิ์ แก่นมัน สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเขาสมิง จังหวัดตราด
 12. พ.ต.ต.ชนินท์วิชญ์ แสงสุวรรณ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
 13. พ.ต.ต.ประจักษ์พงษ์ ประดับ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวมานาน ไม่เอาใจใส่ ปล่อยปละละเลยในการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามอบายมุข เป็นเหตุให้ประชาชนติดเชื้อโรคโควิด-19 จากบ่อนการพนันในพื้นที่ สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงทุกมิติ ขัดต่อคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข เหตุเกิดวันเวลาใดไม่ปรากฎแน่ชัดถึงปลายเดือนธันวาคม 2563 บริเวณบ่อนสนามชนไก่ หมู่บ้านหนองสีงา หมู่ 3 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี, บ่อนเนินสูง ตำบลเนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบรี และบริเวณอู่ทำสีรถยนต์ หมู่ 2 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดย พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 รับผิดชอบในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 ที่ปรากฏข้อมูลว่ามีบ่อนการพนันหลายแห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ