โควิดเพิ่มไม่หยุด !! เป็นไปตามคาด วันนี้ติดเชื้อใหม่ 1543 ราย สร้างสถิติสูงสุดอีกครั้ง

จากสถานการณ์โควิดในรอบใหม่นี้ ซึ่งมีสถานบันเทิงทองหล่อเป็นจุดเริ่มต้น และมีไวรัสสายพันธุ์อังกฤษซึ่งมีความสามารถในการแพร่เชื้อมากขึ้นถึง 70% จึงทำให้เกิดการระบาดกระจายตัวออกไปกว้างขวาง

จากการติดตามรายงานผู้ติดเชื้อ ซึ่งมีการคาดหมายทางวิชาการว่า ถ้ามาตรการและความร่วมมือยังไม่เต็มที่ จะเห็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ และมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุก 3-7 วัน ในวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1543 ราย เป็นการตรวจพบในระบบ 1161 ราย และเป็นการตรวจเชิงรุกอีก 379 ราย จากการกักกัน 3 ราย

ทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อในประเทศไทยตั้งแต่ต้น เป็นจำนวน 37,453 ราย สิ่งที่น่าจะต้องติดตามอีกประการหนึ่งนอกจากผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันแล้วคือ จำนวนผู้ติดเชื้อที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและครองเตียงอยู่ เพราะนี่จะเป็นปัจจัยสำคัญ ถ้าทยอยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าไป โดยมีจำนวนมากกว่าผู้ติดเชื้อเก่าที่ได้รับการจำหน่ายให้กลับบ้านได้

จะทำให้จำนวนเตียงว่างเหลือน้อยลงเรื่อยเรื่อย จากการประมาณการของโรงพยาบาลจะมีเตียงว่างที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดได้ประมาณ 20,000 เตียง (ยังไม่นับโรงพยาบาลสนามซึ่งรัฐกำลังเร่งอย่างเต็มที่ขณะนี้ได้เพิ่มมาอีก 10,000 เตียงเศษ)

โควิก

ถ้าดูเฉพาะ 20,000 เตียงของโรงพยาบาล วันนี้ผู้ที่ครองเตียงอยู่ด้วยโควิด 8973 คน เพิ่มขึ้นถึง 1483 คนจากเมื่อวานที่ครองเตียงอยู่ 7491 คน

ถ้าเรามีผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้าโรงพยาบาลวันละ 1500 คน อีกเพียง 10 วัน ก็จะมีคนครองเตียงเพิ่มอีก 15,000 คน เมื่อหักยอดผู้ที่ได้กลับบ้านบางส่วน ก็จะทำให้จำนวนของเตียงทั้งหมดเต็ม 20,000 เตียงในโรงพยาบาลปกติจำเป็นจะต้องใช้โรงพยาบาลสนามทันที และโรงพยาบาลสนามซึ่งมีอีก 10,000 เตียงเศษ ถ้าอัตราการเพิ่มเชื้อผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังเป็นแบบนี้ ก็จะเต็มภายในอีกไม่เกินสองสัปดาห์

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ในสองสัปดาห์ข้างหน้านี้จะต้องออกมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นอย่างเต็มที่ ถ้าจะต้องล็อกดาวน์บางจังหวัดบางอำเภอ หรือแม้กระทั่งกลุ่มจังหวัด ก็อาจจะมีความจำเป็นต้องทำ การประกาศเคอร์ฟิว บางพื้นที่ก็คงเป็นมาตรการที่สำคัญเช่นกัน ส่วนมาตรการที่ได้ทำไปแล้ว ก็มีผลช่วยชะลอลงได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นการประกาศปิดสถานบันเทิงนับ 100 แห่ง และการประกาศให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานจากที่บ้านจนถึงสิ้นเดือนนี้

ตัวเลขในช่วง 28 มีค-3 เมย. มีผู้ติดเชื้อ 269 ราย
4-10 เมย.ติดเชื้อประมาณ 2500 ราย
และในสัปดาห์นี้ยังไม่เต็มสัปดาห์ดีคือ 11-15 เมย
ติดเชื้อไปแล้ว 5600 ราย

ตัวเลขทางวิชาการที่บอกว่า จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ทุก 3-7 วัน จึงได้รับการพิสูจน์จากตัวเลขดังกล่าวแล้วครับ