Default image

Zaphoiy Covid 19

จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ประจำสัปดาห์ในสหราชอาณาจักรลดลงถึง 41% ในผู้สูงอายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป

หลังจากผ่านไปไม่นานหลังการแจกจ่ายวัคซีนล…