หมวดหมู่ ความรู้

ความรู้ ป้องกันโควิด-19 วิธีรับมือป้องกัน COVID-19 วิธีป้องกันไวรัส โควิด-19

ความรู้ ป้องกันโควิด-19 ปกป้องตนเอง และคนรอบตัว โดยการหาข้อมูล และปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เมื่อเราปฏิบัติตนตาม วิธีป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด การออกไปนอกบ้านหรือการของไปตามที่สาธารณะก็จะไม่ใช่ปัญหาหรือเรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไป.