ข่าวปลอมโควิด19

Fake News ข่าวลวง โควิด-19 วนซ้ำกี่รอบ คนก็ไม่เชื่อ

ข่าวปลอมโควิด19 Fake News

ข่าวลวง ข่าวปลอมโควิด19 Fake News โควิด-19 ที่วนซ้ำหลายรอบ จนคนไทยเลิกให้ความสนใจ

คลิปเสียงปลอม ของ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

คลิปเสียงปลอม ของ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ขอไห้คนไทย #ล็อกดาวน์ตัวเอง ข่าวปลอมโควิด19 การเผยแพร่คลปเสียงคณบดีคณะแพคยศาสตร์ครราชพยาบาล แจ้งวิธีปฏิบัติตัว ในช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิต-19 จากการตรวจสอนพบว่ ทางคณะแพทยศสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแถลงการชี้แจงว่า คลิปเสียงดังกล่าว ที่เผยแพรบ ไม่ใช่เสียงของ ศตรนพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยคาสตร์ครราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เลือดเป็นด่าง โอกาสติดโควิดน้อยลง

เลือดเป็นด่าง โอกาสติดโควิดน้อยลง กรมควบคุมไรคไต้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่ ข้อความตั้งกล่าว เป็นข้อมูลเกินจริงและไม่ถูกต้อง ถูกนำมาส่งต่อซ้ำ ๆ โดยฆณะนี้ ยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางการแพทย์ และวัทยาศาลตริใด ๆ ที่ยืนยันว่า การรับประทานผลไม้ที่มีฤกร์เป็นต่าง มีผลในการช่วยฆ่าเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ได้

พัสดุไปรษณีย์ เป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด-19

พัสดุไปรษณีย์ เป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 การเผยแพร่ข้อมูลนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไคย จำกัด ไม่ได้มีคำเตือน ดังกล่าวออกมา มีแต่ออกมาตรการต่ำง ๆ เพื่อดูแลความสะอาด ของจดหมายและพัสดุไปรษณย์ รวมถึงสุขอนามัยของพนักงาน ผู้ให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชน ตามคำแนะนำของ กระทรวงสาธารณสุข เพียงเท่านั้น

ดื่มน้ำมะนาวฆ่าเชื้อโควิดได้

ดื่มน้ำมะนาวฆ่าเชื้อโควิดได้ ยังไม่มีข้อมูลรายงานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การดื่มน้ำมะนาว สามารถต้านไวรัส โควิด-19 หรือฆ่เชื้อได้ ซึ่ง นายแพทย์ พรเทพ คิริวนารังสรรค์ อตีตอธิมตีกรมควบคุมไรค อธิบาย ผ่นสื่อมวลชน เมื่อ 28 มี.ค. 2563 ว่ มะนาวมีวิตามินซีสูง ช่วยให้ร่งกายมีภูมิคุ้มกัน เชื้อโรคไม่สมารถฝังเข้าไปในเซลล์ของทางเตินหายใและปอดไต้ง่ยห่านั้น แต่ไม่สามารถ ฆ่าไวรัสได้

ยืนตากแดด ฆ่าโควิด ในร่างกายได้

ยืนตากแดด ฆ่าโควิด ในร่างกายได้ ยังไม่เคยมีผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ที ยิ่นยันเกี่ยวกัมประเด็นในเรื่องนี้ และที่สำคัญ คือเชื้อไวรัสโควิต 19 สามารถทนความร้อนได้ ถึง 90 องศาเชลเชียส และแสงแตตที่มนุษย์ ได้รับนั้นไม่ร้อนถึงระดับดังกล่าว ทั้งนี้ การป้องทันตัวเองตัวยวิธีสวมหน้ากากอนามั้ย กินร้อน ช้อนตัวเอง ล้างมือบ่อย ๆ เป็นวิธี ที่ดีที่สุดแล้ว แม้วต่อไปจะมีวัดชีนก็ตาม

อ่านข่าวโควิด19